*****************************************************
TELEMATIKKSEMINARET 1992:
VIRTUELL VIRKELIGHET OG DET SOSIALE LIV
Haandverkeren, Rosenkrantz g 7, Oslo 16/12 - 1992
******************************************************

Telematikkseminaret er et årvisst arrangement der
samfunnsvitenskaplige aspekter ved telematikk settes i fokus.
Tema for årets arrangement er VIRTUELL VIRKELIGHET. Ved bruk
av interaktive media settes brukere i stand til å handle og
samhandle i en virkelighet som er skapt -- med eller uten
forbilde i virkeligheten. En avansert tilgang til en
virtuelle verden er ved hjelp av en maske som gir
tredimensjonale bilder, og i kombinasjon med en datahanske er
det mulig å gripe gjenstander eller bevege seg i en virtuell
verden. Mindre avanserte grensesnitt kan være en ordinær PC
med skjerm og tastatur.

Røttene til virtuell virkelighet finner en i
skjønnlitteratur, kanskje mest i science fiction og
cyberpunklitteraturen, i spill og rollespill, samt i
filosofiske tekster som stiller spørsmål om virkelighet,
etterlikning og simulering. Tekniske forløpere finner en i
data- og teleteknologi, kanskje mest nærliggende i dataspill
og ulike simulatorer.

Det er stor åpenhet og usikkerhet mht hva virtuell
virkelighet vil utvikles til, men uante muligheter åpner seg
når VR-teknologi kobles sammen med telenettverk.
Telematikkseminaret i år ønsker å belyse dette fenomenet,
særlig med vekt på sosiale og kulturelle konsekvenser.

Årets Telematikkseminar holdes på Haandverkeren, Rosenkrantz
gt. 7, Oslo, den 16/12 - 1992 kl. 9:30. Seminaret arrangeres
i år for sjuende gang, og er et frittstående nasjonalt forum
for forskere og interesserte innen telematikk med hovedvekt
på samfunnsvitenskaplig perspektiv på teleteknologi. I år har
vi interessante innlegg fra kjente kapasiteter på dette
omraadet:

Carl Eugene Loeffler, Project Director of Telecommunications
and Virtual Reality, Studio for Creative Inquiry, College of
Fine Arts, Carnegie Mellon University, Pittsburgh, PA., USA.
Loeffler har gjennom en årrekke arbeidet med film og
videokunst, elektronisk kunst og elektronisk simulering på
høyt internasjonalt nivå. Han er ogsaa bokaktuell: Virtuelle
Realiteter -- Antologi over Industri og kultur.

Morten Søby, cand. polit., stipendiat ved Pedagogisk
forskningsinstitutt, Universitetet i Oslo. Arbeider med
prosjektet Liv og lære i virtuelle rom. Har tidligere vært
redaktør i tidskriftet Profil og prosjektleder for
datakonferanser i fjernundervisning ved NKS Ernst G.
Mortensens Stiftelse. Sist publiserte artikkel: Waiting for
Electropolis (i Kaye, Tony (ed.): Collaborative Learning
Through Computer Conferencing, Springer Verlag, Heidelberg,
1992)

Einar Flydal, cand. polit. vil drøfte språklige og kulturelle
spørsmål i lys av virtuell virkelighet og dataspill. Flydal
er selvstendig næringsdrivende med bakgrunn som
samfunnsforsker og EDB-konsulent.

Haakon Wium Lie, forsker ved Televerkets Forskningsinstitutt.
Han har datateknisk bakgrunn fra Østfold Distriktshøyskole og
West Georgia College. Han har en MS-grad i visuelle studier
fra MIT Media Lab hvor han arbeidet med storskjermer,
navigasjon i elektronisk informasjon og elektroniske aviser.
Han er medlem av Ligaen for Programmeringsfrihet.

*************************************************************

PROGRAM FOR TELEMATIKKSEMINARET 16/12 1992:

Kl. 09:30 Registrering og kaffe

Kl. 10  Haakon W. Lie: Ideer er billige -- presentasjon og
     demonstrasjon av VV-teknologi.

Kl. 11  Carl Eugene Loeffler: Networked Virtual Reality
     -- Overview of selected Networked VR projects, and
     in depth discussion of projects at Carnegie Mellon
     University.

Kl. 13  Lunsj

Kl. 14  Einar Flydal: Virtuell virkelighet, språk og kultur

Kl. 15  Morten Søby: Liv og lære i Cyberspace --
     To connect or not to connect is the question

Kl. 16  Avslutning

Kl. 17  Ut på restaurant

***************************************************************

Arrangementskomite for Telematikkseminaret 1992 er
høyskolelektor Svein Bjørkås, høyskolesenteret i Vestfold, og
forskerne Ola Ødegaard og John Willy Bakke ved Televerkets
forskningsinstitutt. Arrangementet med C.E. Loeffler er
gjort mulig i samarbeid med Morten Søby, Pedagogisk
forskningsinstitutt, Universitetet i Oslo. Henvendelser om
arrangementet kan gjøres til Ola Ødegaard (06-809885, John
Willy Bakke (06-809362) eller Svein Bjørkås (03-382600).

Påmelding til Telematikkseminaret skjer skriftlig ved at du
faxer blanketten nedenfor til faxnummer 06-809894, eller ved
E-mail til ola.oedegaard@nta.no. Siste mulighet er å bruke
postverket, ved å skrive til Ola Ødegaard, Televerkets
forskningsinstitutt, postboks 83, 2007 Kjeller. Påmelding og
innbetaling bør skje innen 25.11.92.

Seminaravgiften for hele arrangementet inkludert kaffe og
lunsj er Kr. 800, for studerende er prisen Kr. 150.
Påmeldingen er gyldig når deltakeravgiften er satt inn på
bankkontonr: 7159 10 92531, adresse: Telematikkseminaret 1992
ved Svein Bjørkås, Høyskolesenteret i Vestfold, Postboks 500,
3191 Horten.

Navn:..........................................................

Institusjon:.................................................

Adresse:.....................................................

Telefon:.......................................................

Telefax:.......................................................

Email:.........................................................

Jeg har satt Kr. ..... inn på kontonr. 7159 10 92531.

Etter seminaret tar vi sikte på å gå ut for å spise middag på
restaurant. Vi håper så mange som mulig kan benytte denne
muligheten til å fortsette diskusjonene. På grunn av
julebordavviklingen må vi vite cirka hvor mange som blir med.

Blir med ut på restaurant: ....... (sett veiledende kryss)