Aksjonen mot Microsoft foregikk 21/5/2001 i forbindelse med FirstTuesday sitt arrangement.


Microsoft! Stopp hærverket på nettet!

".NET is an attempt to build a proprietary service network on top of an open Internet: in effect to lock customers into higher layers of the OSI seven layer model."
  -Alan Cox

I kveld er Microsoft sponsor for et møte der norsk politisk elite deltar. Microsoft skal fortelle om "neste generasjon internett" og hvordan selskapet bruker åpne standarder for å lage nye tjenester.

Sannheten er at Microsoft ikke følger åpne standarder, men motarbeider dem bevisst. Gang på gang lover selskapet å støtte åpne standarder, men like ofte viser det seg at brukerne i stedet låses til Microsofts lukkede løsninger.

Hvor mange kjøpte siste versjon av Word fordi de trengte flere funksjoner? Svært få. Hvor mange kjøpte siste versjon av Word fordi de fikk epost-vedlegg som ikke kunne leses av andre programmer? Svært mange.

Norsk offentlig sektor bruker årlig millioner av kroner på programvare fra Microsoft. Ofte sendes svar på henvendelser fra publikum som epost med Word-vedlegg, og historisk viktige dokumenter lagres på dataformat som kontrolleres av Microsoft. Dermed støtter det offentlige et privat monopol og tvinger vanlige brukere å gjøre det samme. Vi krever at offentlig sektor bruker åpne standarder!

"They have this sort of weird hodgepodge format -- but the document is neither valid HTML, nor is the document XML conformant"
  -Tim Bray, Editor, W3C XML Recommendation

Nettet har vist at informasjon best utveksles med åpne standarder. Millioner av dokumenter er tilgjengelige på nettet og økonomien har blomstret. Dessverre støtter ikke Microsoft åpne standarder, men bruker i stedet sitt monopol til å fremme lukkede dataformat. Dokumenter laget med verktøy fra Microsoft forurenser webben. Vi anmoder derfor deltagere og politikere på FirstTuesday-arrangementet til ikke å bruke programvare fra Microsoft på nettet.

Elektronisk Forpost Norge http://www.efn.no
Norwegian Unix User Group http://www.nuug.no

Offentlig sektor må bruke åpne standarder!

Dette dokumentet er skrevet og publisert med åpne standarder. Du finner det fra http://www.myopera.com/people/howcome/2001/msft.html

Microsoft og XML

Microsoft forteller i kveld om hvordan de skal bruke XML til å lage neste generasjon internett. Her er en lite smakebit på hvordan Microsoft misbruker XML i sitt Office-produkt. Brudd på standarder og proprietære tillegg er uthevet og kommentert på høyre side:

Manglende DOCTYPE
<html xmlns:v="urn:schemas-microsoft-com:vml" Proprietær schema
xmlns:o="urn:schemas-microsoft-com:office:office" Proprietær schema
xmlns:p="urn:schemas-microsoft-com:office:powerpoint" Proprietær schema
xmlns="http://www.w3.org/TR/REC-html40">
<head>
<meta http-equiv=Content-Type content="text/html; charset=windows-1252" Proprietært karaktersett
<meta name=ProgId content=PowerPoint.Slide>
<meta name=Generator content="Microsoft PowerPoint 9">
<link rel=File-List href="./ppt-filer/filelist.xml"> Propretær REL-verdi
<link rel=Preview href="./ppt-filer/preview.wmf"> Propretær REL-verdi
<link rel=Edit-Time-Data href="./ppt-filer/editdata.mso"> Propretær REL-verdi
<link rel=OLE-Object-Data href="./ppt-filer/oledata.mso"> Propretær REL-verdi
<title>Dette er en test</title>
<!--[if gte mso 9]><xml> XML gjemmes på innsiden av en kommentar
<o:DocumentProperties> Proprietært element
<o:Words>4</o:Words> Proprietært element
<o:PresentationFormat>Skjermfremvisning</o:PresentationFormat> Proprietært element
<o:Paragraphs>1</o:Paragraphs> Proprietært element
<o:Slides>1</o:Slides> Proprietært element
<o:Version>9.2812</o:Version> Proprietært element
</o:DocumentProperties> Proprietært element
<o:OfficeDocumentSettings> Proprietært element
<o:PixelsPerInch>80</o:PixelsPerInch> Proprietært element
</o:OfficeDocumentSettings> Proprietært element
</xml><![endif]-->
...

Målet med åpne standarder er at programvare fra flere leverandører skal kunne utveksle data. Eksempelet over viser at Microsoft med hensikt bryter etablerte standarder for å holde konkurrerende programvare ute.

Hva kan du gjøre?

Neste gang du får et vedlegg i MS-Word format kan du returnere denne meldingen til avsender:

Du har sendt meg et tekstdokument som et Microsoft Word vedlegg som jeg har fjernet. Fordi min epost leses på en rekke maskiner både under reiser og fra forskjellige arbeidssteder, har jeg ikke alltid tilgang til MS Word. Jeg bruker heller ikke MS Word daglig og den versjonen jeg har er sansynligvis vesentlig eldre og ukompatibel med det dokumentet du har sendt. Ved å vedlegge et dokument som ganske enkelt kunne ha vært lagt direkte inn i din epost som alminnelig tekst med vanlig klipp-og-lim teknikk, må dokumentet lagres, konverteres og flyttes til en annen maskin. En noe komplisert og tidkrevende prosess. Det utsetter også den andre maskinen ufrivillig for muligheten av såvel binære som makro-viruser som kan ligge i dokumentet. Noe som er både unødvendig og lite hensynsfult. Hvis du mener at ditt dokument har spesiell formatering som er viktig for min forståelse av innholdet, vennligst send det i HTML eller RTF format. Ellers er også vanlig tekst en åpen og gratis standard med en potensiell rik og uttrykksfull grammatikk og syntaks.

Ikke tolk denne notisen som uvilje fra min side til å lese din melding. Dette er et uttrykk for solidaritet med andre brukere som ikke vet hva de skal gjøre med vedlegg til epost og ikke tør si det. Det er en protest mot en monopoliserende industri som mobber oss til underkastelse for proprietære standarder, bruker-uvennlighet, makt-arroganse og grådighet. Det er også et forsøk fra min side å bruke mindre tid på å flytte filer og mer til noe nyttig.

Jeg beklager hvis dette er til bryderi for deg, men dersom du ikke føler at meldingen er viktig nok til å formidle på en enklere og mer leselig måte, må den regnes som ulest.

Teksten over er skrevet av Børre Ludvigsen og du finner den i engelsk og norsk versjon fra http://abdallah.hiof.no/~borrel/msword.txt. Se også Thomas Gramstad sin begrunnelse for hvorfor du bør unngå word-vedlegg i e-post fra http://www.ifi.uio.no/~thomas/bestem-selv.html.