[Leserbrevet under sto på trykk i Akersposten 1993-12-08]

faksimile

Stans taggerne — start med Selvaagbygg!

I Akersposten 24. november beskrives tre lokale vel sitt initiativ for å bekjempe «tagging» — en aktivitet der utøverne setter sin signatur på lett synlige steder. Tagging beskrives rettmessig som et problem som ødelegger byen estetisk, og det legges fram tall for hvor mye fjerning av tagging koster. Så langt er alt vel.

I samme avis kan vi også lese om et nytt byggprosjekt i regi av Selvaagbygg. Terrassehus skal bekle nok en Oslotomt, og naboene kjemper naturlig nok mot planene. Det er ingen grunn til å tro at Selvaagbygg planlegger å sette opp penere bygg enn det vi har måttet venne oss til fra den kanten. Oslos estetikk lider under dette firmas kontinuerlige aktiviteter som best beskrives som tagging; introduksjon av visuelle uttrykk i miljø der de passer dårlig inn, og som kun tilfredstiller utøvers behov for (økonomisk eller annen) selvhevdelse. Vi har ennå ikke begynt å ta den økonomiske belasting av å fjerne Selvågs bygg, men vi tar den estetiske belastningen daglig.

Akersposten utlyser også en konkurranse for å finne et bedre uttrykk for tagging. Det er å håpe at en kreativ sjel vil finne et ord som også dekker entrepenørers voldtekt av miljøet.

På denne bakgrunn oppfordres Plan- og Bygningetaten til å stanse Selvaags tagging — kankje vha. Skjønnhetsparagrafen i Plan- og bygningloven?

Håkon W Lie

PS. Undertegnede bor langt fra den framtidige byggeplass, og kjenner ingen av de berørte parter. Men jeg liker å bo i en pen by likevel.