Direktesendt Telerapport onsdag 21. april kl. 1200 - 1230

Neste utgåve av Telerapport vert sendt direkte onsdag 21. april kl. 1200. Sendinga kjem som vanleg til å innehalde nytt frå styremøtet (20.4), men vil vie mest tid til to andre tema: Telegruppa sin sponsorstrategi og kritikken mot kystradiotenesta. Telerapport skal også sjå nærare på korleis salet av Televerket sitt nye TV-kort for satellittsende fjernsynsprogram går. I tillegg blir det reportasjar frå Birkebeinerlekene og TNM.

Gjestar i studio vert administrerande direktør Tormod Hermansen, informasjonsdirektør Inger Lise Breivik, sjef for entrepriseavdelinga Truls Langeg-, gen, administrerande direktør i Tele-TV AS, Jon Nørstebøen og informasjonssjef i TNM, Gun Bente Johansen.