Skolelinux hjemme

SkoleLinux er et genialt prosjekt for å få god programvare på norsk, inkludert alle målformer, inn i norsk skole. Skoleverket trenger ikke lenger å betale skatt til Microsoft, og våre barn trenger ikke lenger avlæring etter skoletid.

Skolelinux kan også brukes av andre, og under følger en liten beskrivelse av hvordan jeg installerte Skolelinux 1.0 på en brukt PC med godt resultat. Hovedformålet mitt var å lage en "arkiveringsmaskin" for arkivering og sikkerhetskopiering av filer. Den har derfor ektra stor disk og DVD-brenner, men den kan også brukes til mye annet – inkludert hjemmelekser, spill og nettsurfing.

Installasjon av Skolelinux

For å kunne følge beskrivelsen må du kunne håndtere en stjerneskrutrekker og kunne lese litt mellom linjene.

 1. Finn en PC som du skal installere på. Maskinen kan godt være brukt, men den bør være såpass ny at den har USB-tilkobling. (Du trenger engentlig ikke USB, men det er en grei måte å tidfeste maskiner på.) Dessuten bør den ha nettverkstilkobling, helst bredbånd ut til internett. Jeg kjøpte en brukt Compaq Deskpro EV fra InOut for omkring 1500 kroner (uten skjerm/mus/tastatur).
 2. Disker er billige om dagen og det er en god idé å kjøpe en ny, stor, stillegående disk. Jeg har gode erfaringer med Samsung 160GB IDE 5400RPM. Den har lavere rotasjonshastighet enn mange andre disker og er derfor stillegående. Den koster godt under 1000 kroner og du finner enklest best pris ved å søke hos Hardware.no. Ved å kjøpe ny disk kan du også beholde eksisterende disk (som kanskje har et annet operativsystem gående) urørt.
 3. Vel, ikke helt urørt. Den gamle disken må tas ut, og den nye må settes inn. Dette krever at du åpner maskinen, finner disken, kobler den fra, og tar den ut. Frakoblingen krever at du fjerner strømkablene (ofte 3 kabler i sort/gult/rødt) og IDE-kabelen (ofte en flat, grå kabel men mange koblinger). Deretter gjør du det samme, i omvendt rekkefølge, med den nye disken. Operasjonen krever bruk av stjernetrekker og du bør ta ut stikkonktakten først. Men det er ikke så vanskelig og du har god anledning til å støvssuge maskinen innvendig mens du er i gang. Dersom maskinen virker død når du starter den på nytt har du antageligvis satt inn IDE-kabelen feil vei, eller så har den andre enden slitt seg løs. Trykk alt på plass og restart maskinen.
 4. Skaff deg en CD-ROM med Skolelinux 1.0. Dette gjøres enklest ved å laste ned et såkalt "ISO image" fra Skolelinux sine sider og brenne den selv, men Skolelinux kan også sende deg en CD for 20 kroner. Sett inn CD'en og start maskinen.
 5. Skolelinux vil lede deg gjennom endel valg når den installerer systemet. Den vil spørre hvilket språk du foretrekker (velg selv), hvilken profil du vil bruke (svar "frittstående ekstra") og om du vil bruke det automatiske partisjoneringssystemet (det vil du). Den vi også starte maskinen på nytt to ganger, og det er viktig at CD-en er tatt ut når dette gjøres. Ellers bør CD-en stå inne. Etterhvert vil du bli bedt om å lage passord og angi navn/passord på ny bruker.
 6. Dersom alt går bra har du nå en fungerende maskin med Skolelinux. Nyttige applikasjoner som Opera og OpenOffice er installert.

Problemer – og løsninger

For mitt bruk hadde maskinen fortsatt tre problemer som måtte løses før den kunne brukes som "arkiveringsmaskin":

Problem 1: disken ble så liten...

Det automatiske partisjoneringssystemet tok kun i bruk en liten del av den store disken jeg hadde satt inn. For at hele disken skal kunne benyttes må partisjoneringstabellen endres. Det er vanligvis litt skummelt å endre partisjoneringstabellen fordi data lett går tapt, men siden Skolelinu er nyinstallert har du ikke mye å frykte. I verste fall må du installere på nytt.

Jeg fulgte følgende instruksjoner:

Dersom alt går bra har du nå mye ledig plass på /local. For å unngå å måtte kjøre kommandoen mount /dev/hda2 /local hver gang maskinen starter kan du editere fila /etc/fstab. På min maskin har jeg lagt inn denne linja:

/dev/hda2    /local ext3  rw   0 0

Problem 2: DVD-skriveren forsvant...

En DVD-skriver kan i dag kjøpes for godt under 1000 kroner (igjen, Hardware.no er et greit sted å starte) og den kan også lese og skrive vanlige CD-plater. Modellen min heter LG GSA-4081B. Det finnes flere forskjellige standarder for skriving av DVD-plater. For dataformål er det viktig at skriveren støtter "DVD+RW". Installasjon av DVD-skriver er nesten lik installasjon av ny disk som beskrevet over.

For at Skolelinux 1.0 skal kunne se DVD-skriveren måtte jeg legge til følgende linje i filen "/etc/modules":

ide-scsi

Jeg la linjen inn før de andre linjene som starter med ide. Deretter startet jeg systemet på nytt.

Problem 2: Manglende programvare

Endel programvare for å skrive til CD og DVD mangler i standardinstallasjonen av Skolelinux. For å installere siste versjoner av programvare må fila /etc/apt/sources.list endres til å se slik ut:

#deb file:///cdrom/ woody main local

#deb cdrom:[Debian GNU/Linux edu 1.0 venus _Woody_ - Unofficial i386 Binary-1 (20040620)]/ unstable contrib local local/debian-installer main main/debian-installer non-US/contrib non-US/main non-US/non-free non-free

deb http://security.debian.org/ stable/updates main contrib non-free
### Use (by uncommenting) either http or ftp, NOT both
### http based apt source: ----------------
deb http://ftp.skolelinux.no/debian/ woody main contrib non-free
deb http://ftp.skolelinux.no/debian-non-US/ woody/non-US main contrib non-free
deb http://ftp.skolelinux.no/skolelinux/ woody local
### ftp based apt source: -----------------
# deb ftp://ftp.skolelinux.no/debian/ woody main contrib non-free
# deb ftp://ftp.skolelinux.no/debian-non-US/ woody/non-US main contrib non-free
# deb ftp://ftp.skolelinux.no/skolelinux/ woody local

Deretter gjøres følgende som root:

Når disse kommandoene kjøres vil maskinen gå ut på nettet, hente ned nødvendige filer, og installere disse.

Arkivering av filer

For å arkivere filer bruker jeg DVD+RW plater. Et viktig valg ved arkivering er hva slags filsystem som skal brukes. Man har to valg:

For å lese platene, uansett filsystem, kan følgede kommando brukes:

mount /dev/cdrom /dvd

Navngiving av maskin

Når du installerer Skolelinux blir du ikke spurt om noe navn for maskinen. Dette kan enkelt settes etterpå ved å editere /etc/hosts. På min maskin ser første linje slik ut:

127.0.0.1    localhost comma
Hvilket betyr at maskinen har fått navnet "comma".
howcome, 2004-09-24