Nyttårsfesten 2007 er historie, takk til alle som deltok! Her er noen noen av de fantastiske portrettene, samt bildeserier [1] [2] [3] fra festen.

Nyttårsaften 2007 New Year’s Eve

Rooster today, feather duster tomorrow
—Russian proverb

Hva skjer?
Nyttårsfest!
Når?
31 desember 2007, kl 20
Hvor?
Hos Karen og Håkon i Drammensveien, ved Nobels gate trikkestopp. Telefon 90192217
Skal vi ha på oss turban?
Nei.
Skal vi gjenskape et levende bilde?
Nei. Mange bilder. Med fjær.
Fjær?
Fjær! Kunsthistorien er, utrolig nok, full av portretter med fjær. Vi skal gjenskape noen av disse. Og lage noen nye.
Hva skal jeg ta med?
Litt fingermat for deg og noen til.
Hva? Må jeg ha med mat?
Det hadde vært fint. Til gjengjeld skal vi sørge for nok drikkevarer av alle slag. Slush-maskinen vil kjøre.
Tar jeg med noe mer?
Det du trenger for å gjenskape portrettet du liker best – klær og fjær.
Blir det noen premier?
Ja, det blir premie til beste 60-sekunders tale om fjørfe.
Kan jeg ta med noen?
Fjørfe? Helst ikke. Men partnere og barn er velkommen. (Anniken og Julie kommer ikke til å være med i år.)
Hvilke nasjonalsanger skal vi synge?
To vers av den russiske, to vers av den franske, to vers av den engelske.
Dansing?
Jepp. Etter midnatt.
Skal jeg komme utkledd?
Nei. Kom i vanlig festantrekk. Vi kler oss om etterhvert. Hodet ditt vil bli pakket inn før du tas bilde av.
Bilde? Skal jeg ta med kamera?
Gjerne. Vi legger ut bilder på vebben etterpå. Vi fjerner bilder du ikke liker. Vi publiserer ikke navn.
RSVP?
Ja. Epost til karen@syllaba.co.uk og howcome@opera.com.
What's up?
A New Year's Eve Celebration!
When?
31 December 2007, 8PM
Where?
Håkon and Karen's, Drammensveien, by the Nobels gate tram stop. Phone number: 90192217
Should I wear a turban?
No.
Are we recreating a painting?
No. Many paintings. With feathers!
Feathers?
Yes. Art is full of portraits with feathers. We will recreate some of them and make some new ones.
What should I bring?
Finger food for yourself and a couple of others.
What? Do I have to bring food?
We'd appreciate it. In return we'll ensure there is plenty of drinks of all kinds. The slush machine will be running.
Do I bring anything else?
Whatever is needed to recreate the portrait you like best – clothes, feathers and props.
Will there be any prizes?
Yes. There will be a prize for the best 60-second speech on our feathered friends.
Can I bring someone?
Feathered friends? Rather not. But partners and children are welcome.
Which national anthems will we sing?
2 verses of the Soviet anthem, 2 of the French, and 2 of the English.
And dancing?
After midnight, absolutely.
Should I come dressed up in feathers?
No. Dress in party chic. Feathers to be added later, before you are put in front of the camera.
Camera? Should I bring one?
You may. We make pictures available on the web afterwards. We remove images you don't like. We don't publish names.
RSVP?
Yes, via email to karen@syllaba.co.uk and howcome@opera.com.