Takk til alle som deltok — her er noen av portrettene og bildene fra kvelden (for å få høyoppløslige bilder, fjern '-s' eller '-m' fra adressen). Claudio Santambrogios blitzfrie bilder ligger her

Nyttårsaften 2008 New Year’s Eve

«GLASS»

My grandmother is over eighty and still doesn't need glasses. Drinks right out of the bottle.
—Henry Youngman

Hva skjer?
Nyttårsfest!
Når?
31 desember 2008, kl 20
Hvor?
Hos Karen og Håkon i Drammensveien.
Skal vi ta med oss fjær??
Nei, ikke fjær. Glass.
Glass? Som i drikkeglass?
Ja. Eller som i speil, briller eller operakikkerter. For å gjenskape portretter. Liksom i fjor og forfjor.
Er det mange som gjennom historien har latt seg portrettere med drikkeglass, briller, speil, kikkerter og slikt?
Gitt glassets betydning for vår sivilisasjon er det overraskendende få. Men vi har funnet noen som vises på denne siden. Velg et du liker og ta med det som trengs for å gjenskape portrettet.
Tar jeg med noe mer?
Litt fingermat for deg og to til. Vi er ikke særlig flinke til å lage mat til mange mennesker og bordet har vært langt mer interessant når har bidratt med sine små delikatesser. Til gjengjeld skal vi sørge for nok drikkevarer av alle slag — du trenger ikke ta med flasker!
Kan jeg ta med noen?
Partnere og barn er velkommen. (Anniken og Julie kommer sannsynligvis til å være med i år.)
Blir det allsang av nasjonalsanger?
Ja.
Og taler?
Alle invitert til å utbringe en skål begrenset til 60 sekunder om glass; et sitat, en vits, eller et interessant faktum.
Dansing?
Jepp. Etter midnatt. Det bor ingen under oss for tiden...
Skal jeg komme utkledd?
Nei. Kom i vanlig festantrekk. Vi kler oss om etterhvert når vi tar bilder. Vi legger ut bilder på vebben i etterkant. Vi fjerner bilder du ikke liker. Vi publiserer ikke navn.
Må jeg melde min ankomst?
Ja. Epost til karen@syllaba.co.uk og howcome@opera.com
What's up?
A New Year's Eve Celebration!
When?
31 December 2007, 8PM
Where?
Håkon and Karen's, Drammensveien.
Should I bring feathers??
No, not feathers. Glass.
Glass? As in drinking glass?
Yes. Or, as in mirrors, spectacles, or opera glasses. To recreate portraits. Just like last year and the year before.
In the history of fine arts, are there many examples of portraits with drinking glasses, spectacles, mirrors, binoculars and such?
Given the importance of glass in our civilization, there are surprisingly few. But we have found some that are shown here on this page. Choose one that you like and bring what it takes for recreate the portrait.
Should I bring something else?
Some finger food for yourself and two others. We're really bad at making food for many people, and the table has been far more interesting when everyone has contributed their culinary delights. In return we'll insure there is plenty of drinks of all kinds — no need to bring bottles!
Can I bring someone?
Partners and children are welcome.
Will we sing national anthems?
Of course!
And speeches?
You are invited to give a toast, limited to 60 seconds with a quote, a joke or a memorable fact about glass.
And dancing?
After midnight, absolutely. Nobody lives downstairs at the moment...
Should I come dressed up for the photo?
No. Dress in party chic. We will dress up when taking pictures. Pictures will be published on the web. We remove pictures you don't like. We don't publish names.
RSVP?
Yes, via email to karen@syllaba.co.uk and howcome@opera.com