Åpent brev til Standard Norge

Vi, de undertegnede, er medlemmer i SN/K185. Vi har deltatt i behandlingen av ISO/IEC DIS 29500 om filformatet Office Open XML (OOXML). Det er positivt at Microsoft, gjennom arbeidet i Ecma, har publisert OOXML-formatet. Vi mener likevel at OOXML ikke bør bli en ISO-standard. Det er fire hovedgrunner til dette:

Vedrørende de norske kommentarene

Vi mener de norske kommentarene ikke i tilstrekkelig grad er tatt hensyn til. I «Disposition of comments» av 2008-01-14 er eksempelvis disse kommentarene ikke hensyntatt:

 1. Vi trenger ikke OOXML som ISO-standard.

  Behovene til brukere av MS Office-produkter er ivaretatt ved at OOXML er publisert som en Ecma-spesifikasjon.

 2. OOXML som ISO-standard vil skade brukernes interesser.

  Det finnes allerede en standard for kontordokumenter (ISO 26300 Open Document Format). Brukerne er bedre tjent med at det lages konkurrerende produkter som alle støtter denne standarden enn at det lages flere overlappende standarder.

 3. En godkjenning av OOXML vil svekke ISOs troverdighet.

  Det er en utbredt oppfatning at ISO har latt seg bruke i denne saken. Tvilsomme metoder er blitt tatt i bruk og ISOs «fast-track» prosedyre er blitt tøyd til bristepunktet. For ikke å skade ISOs omdømme permanent må OOXML avvises.

 4. OOXML er teknisk sett for dårlig.

  Omfanget av OOXML har gjort det umulig å rette på alle dens tekniske svakheter i den tiden som har vært til rådighet. De norske kommentarene har ikke i tilstrekkelig grad blitt tatt hensyn til (se under), og det foreligger ikke noe revidert dokument som medlemmer av SN/K185 kan ta helhetlig stilling til.

Hver av disse hovedargumentene er god nok grunn til å avvise OOXML. Det er ikke konsensus i komitéen om å endre Norges stemme, og vi ber derfor Standard Norge om å opprettholde Norges nei til OOXML.

Vi oppfordrer Microsoft til å bruke evner, tid og krefter på å forbedre ODF heller enn å promotere en konkurrerende standard.

Steve Pepper, Erlend Øverby, Lars Marius Garshol, Thomas Flemming,
Keld Jørn Simonsen, Martin Bekkelund, Knut Olav Bøhmer, Arne S Nielsen,
Petter Reinholdtsen, Per Inge Østmoen, Thomas Gramstad, Knut Yrvin,
Per-Arne Aas, Henning Kulander, Geir Isene, Trond Heier, Bjørn Venn,
Anthony Lærdahl, Tom Wahlgren, Thomas Malt, Håkon Wium Lie