portrett - usorterte bilder - festbilder - youtube - flickr

Nyttårsaften – 2012 – New Year’s Eve

Du er invitert til nyttårsfest!
Hurra! Når?
31. desember! 2012! Kl 20!
Hvor?
Hos Karen og Håkon
Hva skal vi gjøre i år? Gjenskape et bilde?
Niks. Vi skal lage papirhatter.
Papirhatter? Javel? Sånne avispapirbåthatter?
Gjerne det. Eller mer kunstneriske varianter.
Som hva?
Her er noen smakebiter:
You're invited to a New Year's Eve Celebration!
Hooray! When?
December 31st! 2012! 8PM!
Where?
Håkon and Karen's
What will we do this year. Recreate a painting?
Nope. We'll be making paper hats.
Paper hats? Ok. Like, newspaper-boat-hats or something?
If you will. Or more artistic varieties.
Like what?
Here are some samples:

Imponerende. Ikke bare avispapir, nei. Jeg ser origami og glamorøse pappmodeller. Jeg visste neimen ikke at det fantes så mange rare papirhatter. Skal vi kopiere disse?
Hvis du vil. Eller du kan lage noe helt annet.
Skal vi lage hattene på forhånd eller klippe og lime hos dere på nyttårsaften?
Du velger selv. Ta med papirhatt eller halvfabrikata i form av papp og papir. Vi holder lim og saks. (Joe kan ta med saks)
Det er få menn på bildene?
Menn slipper ikke unna. Vi skal ta noen fine mannebilder.
Bilder? Skal vil ta bilder med papirhatt på?
Ja. Alle blir tatt bilde av. Vi har en ny fotograf i år.
Orker jeg dette?
Det er et element at selv-seleksjon på disse feiringene, og oppmøte er ikke obligatorisk. Vi inviterer flere enn vi har plass til. Vi er avhengige av at noen velger å gjøre noe annet.
Kan jeg ta med noen?
Partnere og barn er velkomne.
Skal jeg ta med noe?
Papp, papir og litt fingermat. Fingermat er mat som kan settes rett på bordet og deles med flere. Fingermat krever ikke bestikk eller oppvarming på kjøkkenet. Matbordet blir langt mer interessant når alle bidrar enn om vertskapet skulle lage maten.
Skal jeg ta med flasker?
Nei. Vi har rikelig med drikke av alle slag. Slushmaskinen vil gå og du trenger ikke ta med flasker.
Blir det allsang før midnatt?
Ja. Absolutt.
Dansing?
Etter midnatt. Først danser vi vals på plassen utenfor huset.
Dans ute? Det er nytt.
Det er et eksperiment. Plassen innbyr til dette!
Noen spesielle regler?
Bytt dansepartner mellom hver vals. Etterpå blir det disko inne.
Gøy! Og antrekk?
Feststemt!
Må jeg melde meg på?
Ja. Tidlig påmelding anbefales. Vi har en øvre grense for antall deltagere for å forhindre det totale kaos. Send svar per epost.
Impressive. Not just newspapers, no. I see origami and glamorous cardboard models. I had no idea that there were so many kinds of paper hats. Are we aiming to copy these?
If you want. Or you can create something entirely new.
Do we make the paper hats in advance, or do we cut and paste at the party?
Either. Bring your self-made hat or some paper & cardboard. We'll have glue and scissors. (Joe can bring his favorite scissors)
I don't see many men in the samples above?
The men will also participate. We'll take plenty of man pictures.
Pictures?
Yes, everyone is to step in front of the camera. We have a new photographer this year.
Can I be bothered?
There's an element of self-selection in these celebrations, and you don't have to come. We invite more people than we have space for, and we assume some people will choose to do something else.
May I bring someone?
Partners and children are welcome.
Shall I bring something?
Please bring cardboard, paper and finger food. Finger food doesn't require plates, cutlery or heating in the kitchen. The table is far more interesting when everyone contributes their culinary delights.
Should I bring drinks?
No. We'll make sure there is plenty of drinks of all kinds. The slush-machine will be running and there's no need to bring bottles.
Are we singing before midnight?
Yes, absolutely.
Dancing?
After midnight. We start by waltzing outside.
Waltzing outside? That's new.
It's an experiment. The square is a perfect ballroom.
Any specific rules?
Change partner between each waltz. Afterwards there will be disco inside.
Cool. What do I wear?
Party chic.
RSVP?
Yes. RSVP early by email. We are placing an upper limit to the number of guests in order to prevent total chaos.