www.piratpartietnorge.org

Piratpartiets kjerneprogram for:

Digital revolusjon

Digitale tjenester og nye dingser endrer verden. Andre partier sliter med å forstå endringene og ser ikke mulighetene teknologien gir. Vi vil erstatte gamle monopoler og lukkede offentlige hierarkier med digitalt innsyn og gjenbruk av offentlige data. Piratpartiets kjerneprogram oppsummerer de viktigste punktene vi vil kjempe for i Stortingsvalget 2013.

Fildeling styrker norsk språk og kultur

ikke-kommersiell fildeling gjøres lovlig

Fleksnes på Youtube må være greit. Fildeling er en måte å spre norsk innhold til flere og vil kunne kompensere for at norsk kulturliv er offentlig finansiert. Mye innhold som ellers glemmes og går tapt vil kunne deles på denne måten. Attraktive kommersielle tjenester vil likevel brukes av mange: flaskevann selger selvom vann er gratis.

Offentlige data må være offentlig tilgjengelige

gratis digitale kart

Statens kartverk har flotte kart som vi alle har betalt for gjennom skatter og avgifter. Dessverre prises kartene slik at skattebetalerne må betale to ganger. Vi mener det offentlige har plikt til å levere gratis digitale kart av allmenn interesse. Eksempelvis må alle kunne laste ned sjøkart og topografiske kart, og kartene må kunne gjenbrukes. Ferdigtrykte kart er det greit å betale for.

Breddedemokrati: kvalitetskontroll av politikere

tillat stryking av navn på stemmesedlene

Politikerne som skal velges må kunne kvalitets­kontrolleres. Tidligere kunne norske velgere stryke navn på stemmesedlene, men denne muligheten ble fjernet i 2003. Vi vil ha den tilbake.

Eierskap til egne data; nei til DLD

Datalagringsdirektivet (DLD) tas ikke inn i norsk lov

DLD lagrer for mye data om for mange. StoppDLD!

Åndsverk og patenter: tilbake til start

14 års opphavsrett og ingen programvarepatenter

Den første loven om opphavsrett spesifiserte 14 års vernetid. Senere har mediabransjens lobbyister stadig presset loven mot lengre vern, nå er det 70 år etter forfatters død. Dette gjør at mange verk glemmes og går tapt, noe som er skadelig for norsk språk og kultur. Vi til tilbake til start: 14 års vernetid. Patentloven sier klart at dataprogrammer ikke kan patenteres. Likevel klarer patentadvokater å lure gjennom programvarepatenter. Slike patenter gjør dingsene våre dyrere og kan i enkelte tilfelle stoppe dem helt.

Anonyme ytringer må tillates på nettet

det må være greit å ytre seg offentlig uten at ens navn blir publisert

Søkemotorer gjør det enkelt å spore navn, og ikke alle ønsker å flagge sine synspunkter for hele det norske folk. Det er viktig at flest mulig kan delta i nettdebatter, også med kontroversielle synspunkter. Grunnloven sier at man skal kunne «ferdes fritt».

Offentlig kulturstøtte forplikter

offentlige støtteordninger krever digitale resultater

Når det offentlige støtter produksjon av litteratur, filmer, eller andre kulturuttrykk må skattebetalerne få noe tilbake. Fribrukslisenser er en god måte å sikre spredning av kultur. En bok eller film kan eksempelvis gis en fribrukslisens etter 6 måneder. Et symfoniorkester som lever av offentlig støtte bør legge ut opptak på nettet i etterkant av konsertene. DRM må ikke brukes på slikt innhold.

Nettnøytralitet lovfestes

avtalen om nettnøytralitet som norske ISPer har undertegnet omskrives til lov

En lov forplikter mer enn en frivillig avtale.

Kostnadstak på mobiltelefon

EUs kostnadstak på mobiltelefoni innføres også for andre land; kunder gis rett til varsling om forbruk

EUs regler viser at operatørene fint kan levere mobiltjenester med kostnadstak; de klarer også å varsle kunder når regningen når en brukerbestemt grense.

Innsyn i offentlig sektor

digitale filer må følge med byggesøknader

Naboer og andre må kunne se hvordan nybygg vil ta seg ut.

Offentlig sektor må bruke åpne standarder

åpne standarder må brukes i digital kommunikasjon

Folk skal ikke måtte kjøpe programvare for å kommunisere med det offentlige. Offenlig sektor må bruke åpne standarder som ikke har restriksjoner på bruk og som ikke domineres av en enkelt leverandør.

Piratpartiet har sterke meninger om den digitale revolusjonen, dingser og duppeditter. Men vi mener ikke noe om alt. Når vi kommer inn på Stortinget i perioden 2013-2017 vil vi inngå allianser som sikrer mest mulig støtte for vårt kjerneprogram.