Digital Svalbard-traktat

Håkon Wium Lie

howcome@opera.com

.no

.sj

.bv

Digital Svalbard-traktat

Digital Svalbard-traktat


 .bv = be vigilant!
 .sj = sikker juss!
 .sj = safe jurisdiction!

.no
et sikkert og trygt domene?

match.no


 søk.datatilsynet.no
 søk.sikker.no

«Vi foreslår derfor å selge rettigheter som Statoil har bl.a. i Statfjord-feltet til andre. Så vidt vi har undersøkt, er det i dag ikke noe problem å selge rettigheter for 10 milliarder kr.»