Grupper Fest Portrett

Nyttårsaften 2019 New Year's Eve

Bli med på nyttårsfest i Drammensveien! Dørene åpner kl 20. Før midnatt skal vi være kreative, spise, drikke, og synge!
Være kreative? Skal vi lage et tableau vivant? Igjen?
Jepp! Vi skal gjenskape bildet du ser over, litt som vi gjorde med Lorenzo og Isabella og Bønnekongen.
Hvorfor akkurat dette maleriet? Det ser helt vilt ut!
Vi har lyst å prøve et bilde av en nålevende maler. Bildet heter «Karneval» og maleren Synvis Glinn Nordin er fra Tromsø.
Hvem er folka i bildet?
Vi tror bildet er basert på virkelige personer, men vi vet ikke sikkert. Kanskje du finner ut av det?
Jeg har lyst å være med! Hva tar jeg med?
Ta med klær (gjerne til flere enn deg selv) og rekvisitter som passer inn i en kreativ fortolkning av Synvis' bilde. Sjekk gjerne detaljene ved å klikke deg inn i bildet.
Kan jeg ta med dyr?
Bare tiger i bånd, takk.
Andre ting jeg skal ta med?
Vi trenger kreative løsninger for hjemmebrentsapparatet, grisehodet, trebenet, og pipa. Vi trenger også 16 hodeplagg (vi har en flosshatt allerede). Ekstra bonuspoeng til dem som tar med en originalversjon av «Skrik».
Hva skal jeg ha på meg?
Kom i festantrekk så kler vi oss om etterhvert.
Skal vi ta bilder?
Selvfølgelig!
Skal vi synge nasjonalsanger?
Det skulle bare mangle! Og til ære for maleren skal vi også synge den flotte Tromsø-sangen!
Hva skjer ved midnatt?
Vi går ut, vi valser på plassen foran huset, vi kysser og klemmer.
Hva skjer etter midnatt?
Vi setter på høy musikk og danser!
Skal jeg ta med mat eller drikke?
Ta med litt fingermat! Fingermat er mat som kan settes rett på bordet og som ikke trenger fat, bestikk eller oppvarming på kjøkkenet. Du trenger ikke ta med drikke!
Kan jeg ta med noen?
Partner og barn er velkomne. Spør oss dersom du ønsker ta med flere.
Må jeg melde meg på?
Ja, det er viktig. Per epost til rsvp@wiumlie.no innen 20. desember!

Karen & Håkon

Join us for New Year's Eve at Drammensveien! Doors open at 8pm. Before midnight, we'll be creative, eat, drink, and sing.
Be creative? Are we creating a tableau vivant? Again?
Yes, we will recreate the painting above, a bit like we did with The Bean King and Lorenzo and Isabella.
Why this painting? It looks wild!
We'd like to try recreate a painting by a contemporary artist. And this painting, entitled "Karneval" by Synvis Glinn Nordin from Tromsø, is the one!
Who are the people in the painting?
Apparently, the painting is inspired by real people, but we have no idea who they are.
Ok. What do I bring?
Bring costumes (for yourself and others, if you can) and props that can be used in a creative interpretation of Synvis' painting. Click on the picture to see all details!
Can I bring an animal?
Only a tiger on a chain.
Any other challenges?
We are looking for creative solutions to depict a still, a pig's head, the wooden leg, and a pipe. We will also need 16 different headgear (we have the top hat, already). Extra bonus points for those who bring an original «Scream».
What should I wear?
Come in party chic. We'll put on our carnival costumes when the time is right.
Will photos be taken?
Absolutely.
Will we sing national anthems?
Of course! And, in honor of the painter, we will sing the rather fabolous Tromsø song!
What happens at midnight?
We go outside, we waltz on the square, we kiss and hug!
And after midnight?
We turn on loud music and dance!
Should I bring food or drinks?
Please bring some finger food which does not require plates, cutlery or heating in the kitchen. There is no need to bring drinks.
Can I bring someone?
Partnes and children are welcome. Please ask if you would like to bring anyone else.
Should I RSVP?
Please. Send an email to rsvp@wiumlie.no by Dec 20.

Karen & Håkon