Mer tjenlige løsninger for Gjøvikbanen og for retningsdrift i Brynsbakken

av Per Klepsland, juni 2021

Bane NOR har planer for endringer i Brynsbakken, og det er vedtatt riving av Enebakkveien 38 – 60. Med endringer i Bane NORs planer (Bane NOR, Hovedbanen, Retningsdrift i Brynsbakken –Teknisk hovedplan, 17.01 2019) kan boligene beholdes.

To alternativer er videreført i teknisk hovedplan, og de legger beslag på Enebakkveien, eventuelt også boligtomter. De viktigste ankene mot det forlatte alternativet 8A1 var at hastigheten på Gjøvikbanen må senkes fra 70 til 40 km/t, og at biladkomst til boligene ikke er mulig i ettertid.

Det blir enda dårligere biladkomst med de videreførte alternativene. Problemet er at korridoren er for bred med to nye spor side om side. Ved å bygge Gjøvikbanen i en kulvert og legge Hovedbanen oppå kulverten, kan bredden på korridoren halveres. Dette er vist i kartskissen, en revidert versjon av alternativ 8A1. Dessuten kan hastigheten på Gjøvikbanen beholdes siden sporet får en bedre utforming (kurvatur).

For togfremføringen er det små forskjeller mellom disse tre alternativene med hensyn til retningsdrift – det som var utløsende faktor for prosjektet i Brynsbakken.

Gjøvikbanen sør for Grefsen må stenges i mange (6?) måneder.

Økonomiske gevinster

Med revidert alternativ 8A1 kan flere investeringstiltak i Brynsbakken utgå uten følger for retningsdriften. Følgende tiltak og kostnader utgår: