Saksinnsyn PBE

Mediedekning i saken:

Om ekspropriasjon av eiendommer: