Velkommen til MultiTorg, Norges første nettsted! Det ble satt opp 13 mai 1993 på Televerkets Forskningsinstitutt på Kjeller. Siden under viser hvordan nettstedet så ut 23 mai 1993. MultiTorg-prosjektet hadde som formål å vise hvordan nye elektroniske tjenester kunne se ut og WWW/Mosaic var som skapt for jobben. I dag ser sidene amatørmessig enkle ut men i forhold til datidens teletjenester var kombinasjonen av hypertekst, bilder, video og lyd revolusjonerende.

Norway's first web server went online on May 13, 1993. The page below has been restored from a backup tape which was created on May 23, 1993. The combination of text, images and hyperlinks was revolutionary simple.

Håkon Wium Lie


I dag kan vi by på: Prøv også multimedia romantiske fantasier!