Reiserapport USA, januar 93,

Håkon W Lie, TFU

Hovedformålet med turen var å delta på to konferanser som er trendsettende for utviklingen innenfor distribuerte multimedia systemer: X Technical Conference og USENIX. I tillegg ønsket jeg å besøke akademiske og kommersielle miljøer som utvikler konspeter og produkter som vil være retningsgivende for framtidig utvikling innenfor digitale teleanvendelser. Jeg tilbrakte noen forfriskende kvelder/netter i Medialabben ved MIT, og så det siste innen VR-teknologi ved University of North Carolina. I San Franscisco prøvde jeg omtrent alt av hva som finnes av pennbaserte maskiner, og fikk høre hvordan Sun Microsystems tenker seg morgendagens arbeidsstasjoner.

Underveis påtraff jeg endel spennede produkter, bl.a. AT&T sin bildetelefon. Jeg hadde en meget interessant flytur med USAir, og plukket opp interessante bøker i bokhandler fra kyst til kyst.

For bedre å kunne dokumentere reisen ble videokamera tatt med i tillegg til et vanlig kamera. Denne rapporten inneholder endel stillbilder fra videosekvensene, og jeg håper dette forbedrer presentasjonen. På oppfordring kan selve videosekvensene vises forhåpentligvis i editert form

Dette dokumentet framtrer best når det presenteres vha. Xmosaic WWW-klient. Dersom du leser dette på papir eller i en annen WWW-klient, ta en prat med undertegnede. Dokumentet finnes også på FrameMaker-format i fila:

~howcome/frame/final/usa.reiserapport.frame

Endel brosjyremateriell og relevante artikler vedlegges denne rapporten i fysisk form. Kontakt meg dersom du leser dette elektronisk og ønsker fysisk tilgang til vedlegg.