Kort om MultiTorg-prosjektets historie

MultiTorg-prosjektet ved Televerkets Forskningsinstitutt (som det het dengang) snublet over World Wide Web i 1992 og satte opp det første norske nettstedet våren 1993.

Internt på Televerkets Forskningsinstitutt var bruk av Internett kontroversiellt. Mange av forskere holdt til i en velstrukturert televerden der ITU og CCITT holdt orden, og Internett ble sett på som et leketøy som aldri kunne utvikles kommersielt. Uten foregangsmenn som Pål Spilling og Rune Fløisbonn hadde det vært vanskelig å starte MultiTorg-prosjektet ved TF.

Multitorg-prosjektet hadde disse medlemmene fra starten av: Per Einar Dybvik, Dag Solvoll, Geir Ivarsøy, Bård Håfjeld og Håkon Wium Lie. Jan Rygh og Jon S. von Tetzchner begynte som sommerstudenter og ble etterhvert trukket inn i prosjektet på fulltid. Bjørn Møllebråten var avdelingsleder.

Formålet med prosjektet var å vise hvordan fremtidens elektroniske tjenester kunne se ut. For å lage en demonstrator samarbeidet vi bl.a. med NTB for å få nyhetsmeldinger.

Vebb-tjeneren ble først startet 13. mai 1993:

Date: Thu, 13 May 1993 13:45:17 +0200
From: Dag Solvoll FBA <Dag.Solvoll>
To: multikjerne@nta.no
Subject: WWW-server

Har lagt inn WWW-server på krang. Kontaktes vha. "open" under "File" menyen.
innslag skal da være: http://krang.nta.no/demo/demo.html

Menyen det refereres til er fra Mosaic. Entusiasmen og arbeidslysten var stor i disse dagene:

Date: Thu, 13 May 1993 14:25:09 +0200
To: bmo
Subject: berufsverbot
From: "H&kon W Lie howcome@hal.nta.no" 

Bjørn,

Vi jobber på spreng i Multitorg-prosjektet om dagen, og mottar
også endel nytt utstyr som skal installeres. Dette krever endel
tid, og gjøres best utenom arbeidstiden for å unngå
driftsavbrudd. I går keld jobbe jeg seint, men ble ikke ferdig til
kl 23. Jeg stemplet ut, men fortsatte arbeidet paa labben. Etterhvert
kom Securitas og kastet meg ut -- ved etpar tidligere anlednigner har
de oversett en stille forskere som arbeider lydløst (så lenge en
holder seg på kontor/lab er dette ikke noe problem -- flere enn meg
har gjort det).

Hadde det vært mulig å endre ordren til Securitas så de lar
personale som ønsker å jobbe gratis få sitte?
-h&kon

En måned senere ble tjeneren satt opp på ny adresse:

Date: Thu, 10 Jun 1993 17:04:21 +0200
From: Baard.Haafjeld
To: multikjerne
Subject: www-oppsett

Web-tjeneren vår er nå satt opp ''skikkelig'' på manuel.
Manuel har fått et alias www, og rota i web-treet vårt er ~multitorg/web
Korrekt URL til multitorg-demoen er http://www.nta.no/demo/multi.html
Det er lagt inn web-aliaser for de gamle navnene.

Det ser ut som det er et problem med inline .gif'er i øyeblikket, skal
se på det i morgen.
 				  |
Baard Haafjeld			  | When you give a wolf a poodle cut, you 
Norwegian Telecom Research	  | don't get a poodle but a pissed wolf.
SMTP-mail: Baard.Haafjeld@nta.no  |            -Robert Asprin

Multitorg-prosjektet var i utgangspunktet teknologi-nøytralt, men ble raskt et web-prosjekt:

Date: Thu, 17 Jun 1993 11:54:49 +0200
From: Per Einar Dybvik FDX 
To: multikjerne@nta.no
Subject: Moteref.

Møtereferat Multitorg-møte 16.juni kl. 0900-1145.

Tilstede: Håkon, Per Einar, Bård (fra kl 0930)

Målsetningen var å finne frem til konkrete arbeidsoppgaver 
fremover. Møtet var kanskje det livligste og mest tempraments-
fulle i historien, men også veldig produktivt.

[...]

Det er helt klart at stemningen er at vi skal basere det videre arbeid
på WEB, men vi må påpeke at WEB kun er en kanal å distribuere informasjon
gjennom (Jfr. figuer fra møte 14.juni). Det betyr at vi må se på
løsninger ut fra en mer overordnet systemarkitektur som ikke utelukkende 
binder oss til WEB. 

Da denne meldingen ble skrevet hadde Mosaic vært tilgjengelig noen måneder og gif-bilder ble en del av vebb-opplevelsen. Dette endret vebben fra å være et tekstlig medium til å bli et visuelt medium. En av demo'ene som ble lagd vekket reaksjoner fra tidlige brukere:

Date: Tue, 17 Aug 1993 16:43:39 +0200
From: Per Einar Dybvik FDX 
To: erling.maartmann-moe@nr.no
Cc: multikjerne@nta.no
Subject: Romantiske fantasier

>From Erling.Maartmann-Moe@nr.no Tue Aug 17 10:50:03 1993
>Received: from boeygen.nr.no by hal.nta.no with SMTP id AA16793
> (5.65c/IDA-1.4.4 for ); Tue, 17 Aug 1993 10:49:59 +0200
>Received: from nr.no by boeygen.nr.no with SMTP (PP) id <14615-0@boeygen.nr.no>;
>     Tue, 17 Aug 1993 10:49:51 +0200
>Received: by gregers.nr.no.nr.no ; Tue, 17 Aug 93 10:49:44 +0200
>Date: Tue, 17 Aug 93 10:49:44 +0200
>From: Erling.Maartmann-Moe@nr.no
>Message-Id: <9308170849.AA13290@gregers.nr.no.nr.no>
>To: norweb@nta.no
>Subject: www
>Status: R
>
>Har browset litt i TF-sidene, mye interessant der, men føler dere
>dere trygge på at "Romantiske fantasier" bør ligge i sin nåværende
>form, like under Norges "home page", fra det norske, statlige
>televerks forskningsinstitutt?
>
>-Erling
>__________________________________________________________________
>Erling Maartmann-Moe      | 
>Norwegian Computing Center   | e-mail:erling.maartmann-moe@nr.no
>P.O. Box 114, Blindern     | Phone: (+47 )22 85 25 80
>0314 Oslo, Norway       | Fax : (+47 )22 69 76 60

Jeg syntes det er flott du tar deg tid til
å titte litt på våre pirrende tjenester. Det er vår
første tilnærming mot et "bedre" datatorg/teletorg.

Neida, vi holder på å reorganisere. Derfor bør du nå utnytte 
sjansen inntil vi legger om.

Per Einar.

Erling's melding er sendt til "norweb@nta.no". Norweb var en samleside med lenker til norske nettsteder som Per Einar Dybvik startet sommeren 1993. For å stimulere til bruk av WWW i Norge samlet man her lenker til alle norske nettsteder som ble åpnet. Norweb ble et knutepunkt som -- en portal før portalene ble oppfunnet. Trafikken økte raskt, og båndbredden ble et problem:

Date: Tue, 28 Sep 1993 16:30:52 +0100
From: Per Einar Dybvik FDX 
To: multikjerne@nta.no
Cc: bmo
Subject: logging

Jeg har også i den forbindelsen fått "klage" på altfor dårlig
båndbredde opp til TF. Bård har nå tatt på seg oppgaven å
fikse dette. Vi må over til Supernett og vi må dessuten 
vurdere oppgradering av 64 Kbit/s linja. Kun univeristene
i Norge kan kjøre over Supernettet, dvs. at alle andre må benytte
64 Kbit/s linja til TF. Jeg syntes det er svært pinlig at situasjonen
er slik og vi bør fikse dette raskt. WWW trafikken øker sterkt og jeg vil
fortsatt se at vi har konroll på Norweb, men det krever at vi kan tilby 
bedre responstider.


Jeg ser nå ut fra loggen vår at vi har begynt å få 
en del aksess. Tabellen nedenfor viser antall ulike
maskiner pr. domenenavn som har aksessert vår WWW-server.


Domene Antall 

no	221
edu	 56
se 	 14
com 	 31
org 	 1

totalt	506

Forøvrig så topper FFI lista.

Ped.

Oslonett var den første kommersielle leverandøren av tjenester på WWW i Norge:

From pere Fri Nov 26 15:19:01 1993
Received: from verdi.nta.no by hal.nta.no with SMTP id AA10025
 (5.65c/IDA-1.4.4 for <multikjerne@nta.no>); Fri, 26 Nov 1993 15:19:00 +0100
Message-Id: <199311261419.AA10025@hal.nta.no>
Received: by verdi.nta.no (4.1/SMI-4.1)
	id AA21800; Fri, 26 Nov 93 15:14:33 +0100
Status: RO
From: Per Einar Dybvik <Per.Dybvik>
To: multikjerne@nta.no
Subject: Oslonett markedsplass
Date: Fri, 26 Nov 1993 15:19:00 +0100


Se på

http://www.oslonett.no/data/adv/ON-market.html

De begynner å røre på seg. På tide vi gjør noe.

Ped.

Siste linjen tyder på at Per-Einar mente MultiTorg hadde vært flinke til å evangelisere for WWW i Norge, men at Televerket snart burde lansere kommersielle tjenester.

Evangeliseringen tok forskjellige former. Ved Uninett'93 (4-6 Oktober) holdt Håkon Wium Lie et foredrag som beskrev MultiTorg og WWW. Et nummer av Televerkets eget Telektronikk ble produsert både på papir og på WWW.

From howcome Fri Dec 17 13:49:13 1993
Received: from earth.nta.no by hal.nta.no with SMTP id AA12260
 (5.65c/IDA-1.4.4); Fri, 17 Dec 1993 13:49:04 +0100
Message-Id: <199312171249.AA12260@hal.nta.no>
Received: by earth.nta.no (4.1/SMI-4.1)
	id AA01667; Fri, 17 Dec 93 13:49:03 +0100
Status: RO
From: Hakon W Lie <Haakon.Lie>
To: Erling.Maartmann-Moe@nr.no, gunnarl@media.uio.no, pere@nta.no, dag@nta.no,
    terje.rasmussen@media.uio.no, olao@nta.no, cel+@andrew.cmu.edu,
    tgs@pakt.unit.no, pms@pakt.unit.no, borrel@dhhalden.no, oes@nta.no,
    howcome@nta.no, Pal.Sorgaard@nr.no, David.Hakken@nr.no, ivars
Subject: Elektronisk Telektronikk
Date: Fri, 17 Dec 1993 13:49:04 +0100

Papirversjonen av Telektronikk 4.94 er i trykken og er ventet om noen
dager. Alle forfattere f}r 5 eksemplarer tilsendt. Vi har hatt endel
problemer med firmaet som gj|r reproarbeidet, og enkelte bilder er
ikke optimalt gjengitt, dessverre. Teksten og figurene har f}tt langt
bedre behandling fra TFs eget personale. 

Den elektroniske versjonen er i lesbar stand og kan aksesseres
via World Wide Web (URL: 'http://www.nta.no/telektronikk/4.93',
alternativt 'http://www.nta.no/uninett/norweb.html'). Her har vi
muligheter til } rette opp 'feila fr} i g}r', og vi tar gjerne
kommentarer til lesbarhet, struktur etc.

Til sist: takk til alle forfattere for kreative artikler, fine figurer
og mislykkede personbilder. Den monet{re delen av oppgj|ret kommer
forh}pentligvis om ikke s} lenge, det samme gj|r originale bilder p}
fysisk form.

-h&kon

Det aller viktigste som kom ut av MultiTorg-prosjektet var Opera Software. Geir Ivarsøy og Jon S. von Tetzchner var ikke fornøyde med Mosaic og startet derfor utviklingen av en bedre nettleser. Og resten er historie.


howcome (revised 2009-05-01)