Tron

Tron Øgrim 1947-2007

Jeg husker dagen jeg traff Tron. Det var 6. oktober 1993. Jeg hadde holdt et foredrag om internett på Uninett93 i Bø og skulle hjem til Oslo. Tron var i samme situasjon. Han hadde bil og tilbød skyss. Samtalen vi hadde på veien hjem forandret mitt liv.

Han var et politisk dyr som kom til internett med sine politiske idéer, forhåpninger og ordforråd. Han snakka om revvlusjoon, inntligenssian, og kampen mot monnopola. Han brukte ord og uttrykk fra sin politiske verden om det som vi teknologer fortsatt betraktet som vårt leketøy. Men tre timer fra Telemark til Oslo ga oss tid til å snakke om alt annet, også. Om Cuba, om Ibsen, om Dien-Bien-Phu, om Bruckner (som han hadde begrenset kapasitet for). Mye av det jeg selv har brukt tid og krefter på etter 1993 ble beskrevet av ham på den bilturen. Jeg har besøkt Cuba og Dien-Bien-Phu, lagt ut Ibsen på nett, hørt mye Bruckner, og kjempet — med støtte fra Tron — mot nett-monopolene.

Tron forsto tidlig at internett var areaen for de viktigste politiske slag i vår tid. Han introduserte mange for internett i radioprogrammene han lagde for NRK i 1994, men han ønsket også å være med i kampen. Han deltok aktivt i meldingslista til Elektronisk Forpost Norge og var en annerledes og inspirerende stemme i debatten. Han skrev bøker og artikler. Han fulgte rettssakene mot DVD-Jon fra tilhørerbenken i Tinghuset og rapporterte og analyserte aktivt.

Innimellom fant vi også tid til fest og moro. Tron var ikke alltid så flink til å melde sin ankomst, men han dukket jevnlig opp i lystig lag og var forbausende dansefør.

Trons systemkrash kom så altfor tidlig. Begravelsen finner sted 1. juni 2007. Den dagen er jeg i København for å holde et foredrag om internett. Jeg tror Tron hadde syntes dette er riktig prioritering. Konferansen heter Reboot. Tron, trykk reboot om du kan, så kjører vi sammen hjem til Oslo!


Bildene er fra nyttårsaften 2002, 2003, 2004, samt 1. mai 2002.


Håkon Wium Lie 2007-05-28